Integritetspolicy

Om kakor

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas cookies eller ”kakor”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Cookies hjälper webbplatsen att komma ihåg inställningar (t.ex. statistik, användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

Hur använder vi cookies?

Vi använder cookies för:

Statistik

Cookies som används för att kunna räkna antalet användare och analysera trafiken.

Annonser

Cookies som används för att kunna anpassa tjänster så att besökaren får reklam som är relevant för denne.

Inloggning

Cookies som används för att kunna hålla koll på vem som är inloggad från besökarens dator.

Skydd

Cookies som används för att skydda sajtägaren eller användaren mot t.ex. spam eller missbruk.

Hur du kan kontrollera cookies

Du kan kontrollera och radera cookies precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org.  Du kan ta bort alla cookies som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några cookies. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

 Behandling av personuppgifter.

Vi Media AB samlar in namn, adress, telefonnummer och e-postadress från dig (dina ”personuppgifter”) i samband med att du anmäler dig för en prenumeration eller som mottagare av nyhetsbrev.

Dina personuppgifter behövs för att vi ska administrera kundförhållandet, för, analys- och statistikändamål för att förbättra våra produkter och tjänster och för att rikta erbjudanden och marknadsföring till dig genom exempelvis e-post, SMS, telefonsamtal eller liknande.

Behandlingen av dina personuppgifter för administration av kundförhållandet och för analys- och statistikändamål grundas på att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla avtalet med dig och tillhandahålla tidningen Vi/Vi Läser.

Behandlingen av dina personuppgifter för att rikta erbjudanden och marknadsföring till dig grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta vår kundtjänst.

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bl.a. förlust och obehörig åtkomst. Antalet personer som har tillgång till dina personuppgifter är begränsat. Endast personer hos Vi Media AB som behöver behandla personuppgifterna i enlighet med ändamålen ovan har tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med bolag inom vår koncern samt till leverantörer och samarbetspartners som utför tjänster för vår räkning (såsom PressData AB som administrerar vår kunddatabas). Vi Media AB kan genom samkörning med andra personregister komma att uppdatera personuppgifter och tillföra personuppgifter för utveckling och upprätthållande av en effektiv och god kund- och registervård. Utöver detta kan Vi Media AB enligt lag tvingas att lämna ut personuppgifter till annan.

Dina personuppgifter kan komma att sparas upp till tre år efter det att kundförhållandet med Vi Media AB upphört. Efter att kundförhållandet med Vi Media AB har upphört kan även dina personuppgifter efter en intresseavvägning komma att behandlas för att rikta marknadsföring och erbjudanden till dig avseende tidningsprenumerationer grundat på det tidigare kundförhållandet.

Vi Media AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och kan begära en kopia av dessa. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade och du kan i vissa fall begära att vi raderar dina personuppgifter (t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om du återkallar ditt samtycke). Du har även rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Notera att en begränsning eller radering av dina personuppgifter kan innebära att vi inte har möjlighet att fullfölja våra åtaganden. Du har även rätt att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du är missnöjd över hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla sådant missnöje till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för vår personuppgiftsbehandling.

Om du har några frågor kring denna information är du välkommen att kontakta oss per e-post eller ring kundtjänst tel 08-799 62 60.