Kontakt

 

Har du prenumerationsärenden?

Kundtjänst e-postadress: vilaser@pressdata.se
Kundtjänst tel nr: 08-799 62 60
Öppet: Vardagar kl 8-18.

Kundtjänst postadress:
Vi Media AB
c/o Pressdata
Box 610
832 23 FRÖSÖN

Vill du kontakta redaktionen?

Telefon: 010-744 24 00 (växel)
E-post: red@vilaser.se
Eller kontakta företagets medarbetare på fornamn.efternamn (at) vilaser.se

Postadress:
Vi Media AB
Box 2052
103 12 Stockholm

Besöksadress:
Tryckerigatan 4 (Norstedtshuset)
Riddarholmen
Stockholm

Godsadress:
Vi Media AB
Norra Riddarholmshamnen 1
111 28 Stockholm.