Fantasy-trilogin Den mörka materian höjdes till skyarna. Men själv grubblar Philip Pullman vidare på kyrkans makt här och nu.

»Ordet auktoritet förekommer i mina böcker om mörk materia i en väldigt negativ betydelse. Den auktoritet som vinner allt mer makt i berättelserna om Lyra är förtryckande, totalitär och förtjänar att bli bekämpad.

Jag har länge funderat över hur auktoriteter får allt större inflytande i vår tid. Jag föddes precis efter andra världskrigets slut och sedan dess har vi här i Västeuropa haft fred. Människor i min ålder i vår del av världen har inte upplevt krig eller politiskt förtryck. Vi läser om det, ser filmer om Hitlertyskland och om Sovjetunionen, men vi har ingen direkt erfarenhet av det. På så sätt har vi en otrolig tur och vi måste vara försiktiga, vi måste förstå att det är ett ovanligt tillstånd i världens historia. Och vi måste se till så att vi inte av misstag låter situationen förfalla till en ny sorts tyranni. Det är något jag fruktar skulle kunna hända.

Under de här tjugo åren som har passerat sedan jag skrev de första delarna i serien om den mörka materian har människor blivit allt mer cyniska och har allt mindre tilltro till samhället och till politiken. Det är en olycklig, misstänksam anda som råder i västvärlden i dag och en hel del av den atmosfären har krupit in i den nya boken.

Vad gäller det religiösa tyranniet så har jag alltid intresserat mig för den sorts auktoritet som kyrkan står för eftersom det är en så viktig del av vår historia. Förr i Europa hade den katolska kyrkan en förkrossande makt över människorna. Men religiös tyranni är inte något som bara tillhör det förflutna, se bara på framväxten av IS. 

Människor kritiserar mig för att jag inte skriver om islam, de säger att det är för att jag är rädd. Men anledningen till att jag i stället skriver om religiös tyranni inom kristendomen är att jag inte känner till islam på samma sätt, jag växte inte upp i en muslimsk miljö men jag känner till kristendomen väldigt väl.

Jag växte upp i en kyrkobesökande familj, min farfar var präst, så kyrkans ritualer, sakrament och högtider är en del av mig.«

Fakta:
2018 kom Boken om stoft på svenska. Den andra delen i trilogin, The Secret Commonwealth, släpptes på engelska i oktober 2019. I november 2019 hade tv-serien His dark materials, som baseras på Den mörka materian, premiär.


Annons