Bokförsäljningen i fysiska butiker har minskat drastiskt de senaste veckorna. Det pressade läget kan göra att så många som två av tre bokhandlar tvingas slå igen. Det enligt en enkät utförd av Bokhandlareföreningen.

Försäljningen av böcker i fysiska bokaffärer minskade med hela 42 procent i vecka 13 jämfört med föregående år. Det visar statistik från Bokhandlareföreningen. Sedan man började mäta försäljningsstatistiken på veckobasis med anledning av Coronapandemin har man sett en stadig nedgång.

Störst är tappet i fysiska bokhandlar men försäljningen minskar även i dagligvaruhandeln. Fortsätter trenden i samma riktning uppger många bokhandlare att de kan tvingas slå igen. I en enkät som man ställde till sina medlemmar frågade Bokhandlarföreningen hur många veckor de skulle klara sig om försäljningen halverades. Två tredjedelar av de totalt 170 svarande uppgav att de inte skulle klara mer än åtta veckor. Något som branschtidningen Svensk bokhandel var först med att rapportera om. 

– Så det är ett extremt tufft läge, säger Maria Hamrefors, ordförande i Bokhandlareföreningen.

– Men ska man säga något positivt är det ju att våra bokhandlar i Sverige åtminstone har öppet och går att gå till i dagsläget, i motsats till hur situationen ser ut i många andra länder, säger Maria Hamrefors.

Annons