Hemliga inspelningar med tyska soldater fick krigshistorikern Antony Beevor att förstå den fulla innebörden av »Mat är makt«.

»I Storbritannien har slaget om Arnhem under andra världskriget kommit att symbolisera ett heroiskt misslyckande. Jag började skriva min bok om det därför att jag var irriterad på den tidigare litteraturen, där det alltid fanns idéer om att om det inte hade varit för ditten och datten så hade slaget blivit en stor framgång. Medan det i själva verket var en dålig idé från början till slut.

Vi borde aldrig ha varit där över huvud taget. Och den tidigare litteraturen berättade inte heller om de fruktansvärda konsekvenser av förlusten som drabbade den nederländska civilbefolkningen. Tyskarna straffade dem för att de samarbetat med de allierade genom att plundra och fördriva dem från deras hus och flytta dem norrut, där de svälte ut dem. De använde alltså svält som hämnd!

Den här boken var lättare att skriva än mina tidigare böcker eftersom tillgången till källmaterial var så rik. Slaget utkämpades 1944, och många, både soldater och civila, hade en känsla av att de levde i en viktig tid i historien. Så de förde dagböcker, vilket innebär två fördelar för mig.

Nummer ett: vi vet att minnet förvrängs med tiden. Det slipper man bekymra sig så mycket om då människor har skrivit ner sina erfarenheter samma dag som de hände.

Nummer två: Det ger mig möjligheten att återskapa den ögonblickligt upplevda verkligheten för människor som levde i krig. Och det är viktigt för yngre generationer att kunna förstå det så här 74 år efteråt. Historien har som du vet traditionellt berättats väldigt mycket uppifrån och ner, och då förlorar man hela den mänskliga kontexten.   

En sak som fascinerade mig när jag grävde i arkiven var inspelningar med tyska officerare som hölls i brittisk fångenskap. Britterna hade i hemlighet gömt mikrofoner där tyskarna hölls fångna, och de inspelningarna har hållits hemliga tills helt nyligen.

Där kan man höra tyskarna berätta om sina soldater i Amsterdam och Rotterdam som skrutit om hur de gick till prostituerade utan att behöva betala några pengar alls. »Man ger dem en halv limpa bröd, och sedan gör de vad som helst för en.«

Det visar på det mest fruktansvärda sätt hur rätt den tyska författaren Ernst Jünger hade när han sade att »Mat är makt«. «

Antony Beevor är en av världens mest lästa historiker. Han är aktuell med Arnhem: Tysklands sista seger.

Annons