Kungliga biblioteket vill ha tillbaka en ovärderlig bok som stals av en anställd i början av 2000-talet. Boken återfanns hos en bokhandlare i Nederländerna – som inte vill ge tillbaka den.

Under nio års tid lyckades Anders B, även kallad KB-mannen, stjäla 62 av Kungliga bibliotekets mest värdefulla böcker. När stölderna upptäcktes på början av 2000-talet inleddes en stor inventering av magasinet och man började aktivt arbeta för att lokalisera de stulna böckerna.

Endast sju av de stulna böckerna har hittills hittat hem igen och för lite över ett år sedan inleddes en rättslig process för att få tillbaka den åttonde.

Boken ifråga – Nippon av Philipp Franz von Siebold är en etnografisk redogörelse av Japan från 1852 och återfanns 2015 hos en bokhandlare i Nederländerna som säger sig ha köpt boken i god tro.

När KB bad om att få tillbaka Nippon erbjöd bokhandlaren istället att sälja den stulna boken till dem. 

– Men Kungliga biblioteket ville inte köpa tillbaka sin egen bok, säger Catharina Sojde som är chefsjurist på Riksantikvarieämbetet (RAÄ).

Då partnerna inte kunde komma överens gick ärendet till rätten. I januari i år meddelade domstolen i Amsterdam att de anser att preskriptionstiden gått ut. Detta eftersom Sverige fick kännedom om var boken kunde befinna sig redan 2005.

– Det gjordes en polisundersökning i Tyskland 2005 som resulterade i en lista på cirka 100 böcker och namn på personer. Domaren ansåg att preskriptionstiden började löpa då, förklarar Catharina Sojde.

Hur kom det sig att man inte agerade vid den här tiden?

– Det tar tid att utreda ägare och det är dyrt att processa. Jag skulle önska att det krävs något mer än en misstanke om var boken är för att preskriptionstiden ska börja löpa, säger Catharina Sojde.

I april i år valde Riksantikvarieämbetet att överklaga domen. De lämnade in ett blankt överklagande, för att få mer tid att bygga upp sin argumentation.

– Vi vill ge regelverket en till chans att visa sig dugligt i den här typen av situationer. Sverige vill ha tillbaka sin nationalskatt. 

Fullständig titel: Nippon, Archiv zur Beschreibung von Japan und dessen Neben- und Schutzländern: Jezo mit den südlichen Kurilen, Krafto, Koorai und den Liukiu- Inseln.
Författare: Philipp Franz von Siebold
Utgivningsår:1852
Bokhandlarens inköpspris: 78 000 euro

Här kan du se en lista över de stulna böckerna.

Annons