Ett av mina första »studiebesök« när jag gick på författarskolan Biskops-Arnö i början av 2000-talet var en uppläsning på källarklubben som drevs av den nu så omskrivna »kulturprofilen«. Jag minns fortfarande den märkliga stämningen. Sunkigt, snarare än spänstigt och spirituellt. Mer omklädningsrum än Nobelsalong, så att säga. Innan vårt besök hade jag haft mycket lite med svenskt kulturliv att göra. Då kände jag bättre till den miljö som Fredrik Backman – intervjuad i det här numret – skildrar i Vi mot er och Björnstad: den svenska hockeyvärlden, dess gemenskap men även »destruktiviteten, hatet, våldet, elitismen, avtrubbningen«. Men om den svenska sportvärlden och dess mörkare sidor nu fått en samtida uttolkare i Backman så väntar kulturvärlden fortfarande på den första riktiga #metoo-romanen – kanske om källarklubben och dess figurer, kanske om något helt annat.

Låt oss hoppas att väntan blir lång.

Att ta allt detta på stort allvar, vilket man bör göra, är något som fordrar att tankarna får tid på sig

Det menar i alla fall Kerstin Ekman. »Att ta allt detta på stort allvar, vilket man bör göra, är något som fordrar att tankarna får tid på sig«, säger hon i Jenny Aschenbrenners starka #metoo-reportage. Sara Stridsberg är inne på samma linje. »Litteraturen har en inbyggd tröghet i sig … och i en skenande, brant och högröstad tid som vår har det nästan en revolutionär potential.«

Även vår omslagsförfattare Zadie Smith menar att litteraturens långsamhet är dess kanske främsta tillgång. En egenskap som knappast blivit mindre viktig i en tid då »alla kollar sin mobil var femte jävla sekund«.

Zadie Smith och Fredrik Backman är två fascinerande och extremt framgångsrika författare som vi velat intervjua länge. Vi mötte två människor som brottats med var sin kris. »Är jag slut nu?« undrade Backman när han stod utan förlag. »Hade jag kastat bort mitt liv?« utbrast Zadie Smith efter 20 år av skrivande. Deras svar ska inte avslöjas här och nu. Men det handlar om att låta tiden ha sin gång. Fortsätta skriva. Och att någon gång i livet våga byta tempus.

Vi Läser nummer 1 2018 utkommer den 13 januari. Läs mer här.

Annons