Vad har James Joyces Odysseus, Simone De Beauvoirs Andras blod och Hassan Blasims Irakisk Kristus gemensamt? De har alla givits ut i Bonniers Panache-serie.

Den numera legendari­ska Panache-etiketten föddes 1946, den första våren efter kriget, då översättning och utgivning av utländsk litteratur var eftersatt. Etiketten, som aldrig lagts ner av Bonniers men inte heller gjort så mycket väsen av sig på ett tag, verkar nu andas ny livsluft. Två böcker om året ska ges ut, berättar Daniel Sandström, litterär chef på Albert Bonniers förlag:

– Under Panache ryms en absolut originell litteratur som annars lätt kan försvinna i en bred utgivning. Etiketten skapar et t fönster för böcker som inte vill skrika för att göra sig hörda, som utmanar allt som är konventionellt inom litteraturen.

Årets släpp Irakisk Kristus är ett bra exempel på det.

– Panache måste då och då stöpas i nya former för att inte bli statisk. Att introducera nya författare från olika delar av världen, författare som till exempel skriver på arabiska, kan i bästa fall hjälpa till att förändra bilden av vad modern litteratur är.

Annons
prenbild-6-nr-429-kr-2

Erbjudande

Prenumera på Vi Läser!

För bokälskare, av bokälskare